Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu procedury udziału
społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla budowy budynku inwentarskiego do hodowli
trzody chlewnej w Tychowie
20.10.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla budowy budynku inwentarskiego do hodowli
trzody chlewnej w Biskupiej Woli.
18.10.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o umorzeniu
postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla budowy dwóch budynków inwentarskich do chowu trzody
chlewnej w Zamościu.
25.09.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o podjęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy
dwóch budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej w
Zamościu.
22.09.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu procedury udziału
społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla budowy budynku do hodowli trzody chlewnej w
Biskupiej Woli.
13.09.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla budowy dwóch budynków do hodowli trzody
chlewnej w Szynczycach.
12.09.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnocin o przedłużeniu terminu
wglądu do dokumentacji sprawy oraz składnia uwag i wniosków
dotyczących budowy dwóch budynków do hodowli trzody chlewnej w
Szynczycach.
11.08.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o zawieszeniu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy
zespołu 4 budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej w
Szynczycach.
08.08.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o zawieszeniu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 3
budynków do chowu trzody chl. w Budach Szynczyckich.
07.08.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia o obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i
sporządzenia raportu dla budowy 4 budynków inwent. do chowu
trzody chl. w Szynczycach.
07.08.2017 więcej