Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
ogłoszenie
ogłoszenie
05.10.2017 więcej
Informacja Wójta Gminy Czarnocin o możliwość uzyskania dofinansowania kosztów inwestycji w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych.
Informacja Wójta Gminy Czarnocin o możliwość uzyskania
dofinansowania kosztów inwestycji w zakresie budowy przyłączy
kanalizacyjnych.
02.10.2017 więcej
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu niebędących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych gminy Czarnocin
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu niebędących własnością
Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych gminy Czarnocin
18.08.2017 więcej
Informacja Wójta Gminy
Informacja Wójta Gminy o możliwości uzyskania dotacji z
przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Czarnocin
03.01.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
z dnia 05.10.2016r - o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarnocin".
05.10.2016 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
dotyczące odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Czarnocin na lata 2016 –
2032”
13.09.2016 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
dotyczące programu pt." Program usuwania wyrobów zawierających
azbest dla Gminy Czarnocin na lata 2016-2032".
30.06.2016 więcej
Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego
o wszczęciu postępowania - budowa autostrady A1 Stryków
-Tuszyn
13.05.2016 więcej
Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego
o wszczęciu postępowania - budowa autostrady A1 Stryków -
Tuszyn
06.04.2016 więcej
Konsultacje społeczne Planu Transportowego
Konsultacje społeczne Planu Transportowego
10.02.2016 więcej
1234