Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zaproszenie do składania ofert na wykonania zamówienia
Zaproszenie do składania ofert na wykonania zamówienia
09.08.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert na wykonania zamówienia dotyczącego
Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
13.07.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenia
zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro na
wykonanie zadania pn. „Budowa wodociągu w m. Czarnocin, ul.
Tuszyńska”.
16.05.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert na wykonania zamówienia dotyczącego
Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
08.05.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro na
sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2017
05.01.2017 więcej
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nie przekraczającej 30.000 euro - Świadczenia
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12
marca 2004r.
16.12.2016 więcej
Zaproszenie do składania ofert
Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie, transport, przyjęcie
do schroniska oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej i
właściwych warunków pobytu bezdomnym zwierzętom pochodzącym
z terenu Gminy Czarnocin w 2016-2017 roku.
08.12.2016 więcej
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na sukcesywną dostawę oleju
napędowego grzewczego w szacunkowej ilości do 18 000 litrów w
sezonie grzewczym 2017 r. dla SP Szynczyce
01.12.2016 więcej
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na
wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie
gminy Czarnocin w sezonie zimowym 2016/2017.
22.11.2016 więcej
Zaproszenie do składania ofert
Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
20.10.2016 więcej
1234