Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 61/2017 WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2017 ROK
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2017
26.10.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 60/2017 WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2017 ROK
w sprawie powołania Formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy
Czarnocin
26.10.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 59/2017 WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2017 ROK
w sprawie formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z radami
działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie, projektu programu współpracy Gminy Czarnocin z
tymi radami, organizacjami i podmiotami w 2018 r.
10.10.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 58/2017 WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2017 ROKU
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2017
10.10.2017 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 57/2017 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2017
10.10.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 56/2017 WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2017 ROKU
w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy
Czarnocin przeznaczonych na sprzedaż w drodze przetargu
10.10.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 55/2017 WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2017 ROKU
w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w
Czarnocinie
22.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 54/2017 WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2017 ROKU
w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy
Czarnocin przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3
lat
22.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 53/2017 WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2017 ROKU
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2017
22.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 52/2017 WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2017 ROKU
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
12.09.2017 więcej