Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2016
Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2016
08.03.2018 więcej
Sprawozdania z wykonania budżetu 2016
Sprawozdania z wykonania budżetu 2016
30.05.2017 więcej
Wykonanie budżetu Gminy Czarnocin za 01.01.2016-30.09.2016 rok
Wykonanie budżetu Gminy Czarnocin za 01.01.2016-30.09.2016 rok
28.10.2016 więcej
Wykonanie budżetu Gminy Czarnocin za 01.01-30.06.2016 rok
Wykonanie budżetu Gminy Czarnocin za 01.01-30.06.2016 rok
28.07.2016 więcej
Wykonanie budżetu Gminy Czarnocin za 01.01-31.03.2016 rok
Wykonanie budżetu Gminy Czarnocin za 01.01-31.03.2016 rok
02.05.2016 więcej