2015-12-17

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, podmioty władzy publicznej zostały zobowiązane do utworzenia Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), który jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym. BIP tworzy się w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane do: 
  • oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację,
  • podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
  • dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej,
  • oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia,
  • zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.
Urząd Gminy jest obowiązany zapewnić możliwość:
  • kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub
  • przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.
W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, lub też informacje o podmiocie, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.