2015-08-12

Dane kontaktowe i nr rachunku

Urząd Gminy Czarnocin

ul. Głowna 142
97-318 Czarnocin
tel: 44 616 51 69
fax: 44 741 41 11 

e-mail: urzadgminy@czarnocin.pl

NIP 7712663700
REGON 000540765
 
 

Wykaz prowadzonych rachunków bankowych

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz. Oddział Będków Filia w Czarnocinie

28 8985 0004 0080 0806 4389 0055
- podatki od: nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych
(osoby prawne i osoby fizyczne)

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych

- opłata za udostępnienie danych osobowych

- darowizny, 
- opłata skarbowa, 
- opłata za zajęcie pasa drogowego, 
- opłata adiacencka, 
- opłata targowa, 
- opłata miejscowa, 
- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpłaty za zakupione grunty i nieruchomości,
- wpłaty za wynajem, dzierżawę, użytkowanie wieczyste, czynsz mieszkaniowy


20 8985 0004 0080 0806 4389 0005
- depozyty, w tym: wadia przetargowe (nieruchomości, inwestycje) i zabezpieczenia

 

 

Dane kontaktowe Kierownictwa oraz Pracowników Urzędu Gminy Czarnocin


 

Imię i nazwisko

Stanowisko

Kontakt

Kierownictwo

Roman Miksa

Wójt

wojt@czarnocin.pl

tel. 734104334

Honorata Krajewska

Sekretarz

h.krajewska@czarnocin.pl

tel. 728917783

Krystyna Lula

Skarbnik

k.lula@czarnocin.pl

Pracownicy Urzędu Gminy Czarnocin

Katarzyna Wachnik Główny Księgowy Jednostek Obsługiwanych

 k.wachnik@czarnocin.pl

Honorata Wochna Z-ca Głównego Księgowego   h.wochna@czarnocin.pl
Anna Fijałkowska

Inspektor ds. płac

 i działalności gospodarczej

a.fijalkowska@czarnocin.pl
Anetta Koper  Inspektor ds. księgowości podatkowej a.koper@czarnocin.pl
Katarzyna Tuszyńska Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat  lokalnych k.tuszynska@czarnocin.pl
Kamila Pilarska Pomoc administracyjna- obsługa kasowa  
Marcin Strumiłło Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, rozwoju i promocji gminy m.strumillo@czarnocin.pl

Lucyna Kosmulska

Z-ca Kierownika USC

Inspektor ds. obywatelskich, obronnych i ochrony przeciwpożarowej 

l.kosmulska@czarnocin.pl

Magdalena Kacperska Podinspektor ds. samorządowych, kadr  i obsługi Rady Gminy m.kacperska@czarnocin.pl
Justyna Krych Pomoc administracyjna- obsługa sekretariatu

 j.krych@czarnocin.pl

 
 

Andrzej Sławiński

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

a.slawinski@czarnocin.pl

Teresa Broszkiewicz Inspektor ds. gospodarki odpadami t.broszkiewicz@czarnocin.pl
Piotr Palus Podinspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej p.palus@czarnocin.pl

Joanna Sima - Jarnecka

Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i budownictwa

 j.sima.jarnecka@czarnocin.pl

Joanna Kapusta

Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji 

 j.kapusta@czarnocin.pl

Tomasz Słomecki

Inspektor ds. inwestycji i budownictwa

 t.slomecki@czarnocin.pl

Ewelina Puto - Kowara Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami e.puto@czarnocin.pl
Aneta Stawiana Kosiorek Inspektor ds. rolnictwa i drogownictwa a.stawiana.kosiorek@czarnocin.pl

Łukasz Stępień

Informatyk

l.stepien@czarnocin.pl