Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zmiana przedsięwzięcia lub zakresu
Zmiana przedsięwzięcia lub zakresu
18.04.2016 więcej
Zaproszenie na zebranie wiejskie
Zaproszenie na zebranie wiejskie
18.04.2016 więcej
Wniosek sołectwa
Wniosek sołectwa
18.04.2016 więcej
Wniosek-ponownie uchwalony zmiana przedsięwzięcia
Wniosek-ponownie uchwalony zmiana przedsięwzięcia lub jego
zakresu
18.04.2016 więcej
Wniosek ponownie uchwalony przez sołectwo
Wniosek ponownie uchwalony przez sołectwo
18.04.2016 więcej
Wniosek ponownie uchwalony dodanie nowego przedsięwzięcia oszczędności
Wniosek ponownie uchwalony dodanie nowego przedsięwzięcia
oszczędności
18.04.2016 więcej
Wniosek o dodanie nowego przedsięwzięcia oszczędności
Wniosek o dodanie nowego przedsięwzięcia oszczędności
18.04.2016 więcej
Uchwała sołectwa
Uchwała sołectwa
18.04.2016 więcej
Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego
Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego
18.04.2016 więcej
Protokół z zebrania
Protokół z zebrania
18.04.2016 więcej
12