2016-11-25

Informacja - 2015 rok podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

INFORMACJA

o działaniach podejmowanych wobec organów w okresie od 1 stycznia 2015 r. do  31 grudnia 2015 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność  lobbingową oraz podmioty  wykonujące czynności  z  zakresu działalności lobbingowej.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy- z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 161, poz. 966, z 2015 r. poz. 1893.), informuję, iż w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. do tutejszego Urzędu Gminy nie wpłynęło żadne wystąpienie od podmiotów wykonujących zawodowo działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa przez Gminę Czarnocin.