2018-02-22

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu

Czarnocin, 21.02.2018 r.

INFORMACJA

o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu Gminy Czarnocin przez podmioty wykonujące zawodowo działalność  lobbingową w 2017 roku.

 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy- z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (tj. Dz.U. 2017 poz. 248), informuję, iż w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. do tutejszego Urzędu Gminy nie wpłynęło żadne wystąpienie od podmiotów wykonujących zawodowo działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa przez Gminę Czarnocin.

 

 

L.p.

Rodzaj sprawy

Nazwa podmiotu wykonującego działalność lobbingową

Forma podjętej działalności lobbingowej

Za/przeciw

Określenie wpływu podmiotu w danej sprawie

brak

brak

brak

brak

brak

brak

 

 

 

 

Wójt Gminy Czarnocin

Roman Miksa