2016-02-04

Jakość wody dostarczanej odbiorcom.

Gmina Czarnocin pozyskuje wodę z ujęć wód podziemnych w miejscowościach:

Biskupia Wola, Czarnocin, Dalków, Szynczyce

Jakość wody odpowiada warunkom określonym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologiczny, i o parametrach nieprzekraczających wymienionych wartości:

np. żelazo: 200 µg Fe/l; mangan: 50 µg Mn/l; jon amonowy: 0,50 mg NH4+/l; azotany: 50 mg NO3-/l; azotyny: 0,50 mg NO2-/l; mętność: 1 NTU; pH: 6,5-9,5

określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku (wraz z późniejszymi zmianami).

Jakość wody dostarczanej do sieci wodociągowej  kontrolowana jest przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Piotrkowie Trybunalskim(Certyfikat akredytacji nr AB 539 o spełnieniu normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005).

Załączniki

  Jakość wody dosta...odbiorcom.pdf 199,66 KB (pdf) szczegóły pobierz