2015-07-17

Jednostki organizacyjne gminy Czarnocin

Gminna Biblioteka Publiczna

Dyrektor: Jadwiga Wlazło 
Adres: 97-318 Czarnocin, ul. Główna 140
Telefon: 44 616 50 77 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: Małgorzata Cuper 
Adres: 97-318 Czarnocin, ul. Główna 142 
Telefon: 44 616 51 81 
Fax: 44 616 51 69 
 

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Czarnocinie

Dyrektor: Sławomir Dobrantz 
Adres: 97-318 Czarnocin, ul. Główna 134 
Telefon: 44 616 51 16 
 

Szkoła Podstawowa w Szynczycach

Dyrektor: Leszek Bińkowski 
Adres: 97-318 Czarnocin, Szynczyce 8 
Telefon: 44 616 51 90 
Fax: 44 616 51 90