2015-12-17

Kto jest uprawniony do dostępu do informacji publicznej?

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej (art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).
 
Każdemu przysługuje, z pewnymi zastrzeżeniami, prawo do ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej nie naruszają prawa dostępu do informacji publicznej ani wolności jej rozpowszechniania. Temat ponownego wykorzystania informacji omówiono szczegółowo w innej zakładce.
 
Od osoby wnioskującej o uzyskanie informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
 
Uzyskanie informacji przetworzonej jest możliwe w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.
 
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia:
  • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.