2016-04-07

Kalendarz wydarzeń kulturalnych

Kalendarz Wydarzeń Kulturalny na terenie Gminy Czarnocin w roku 2016.

L.p.

NAZWA WYDARZENIA

DATA WYDARZENIA

ORGANIZATOR

1.      

Koszyczek Wielkanocny Gminy Czarnocin

20.03.2016 r.

Wójt Gminy Czarnocin / Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Czarnocin

2.      

Wyjazd do Sandomierza

17.04.2016 r.

Koło Gospodyń Wiejskich Rzepki

3.      

Koncert Patriotyczny w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego

24.04.2016 r.

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Czarnocinie

4.      

Gminny Dzień Strażaka

01.05.2016 r.

Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Wójt Gminy Czarnocin

5.      

II Rajd Rowerowy / Przegląd Pieśni Maryjnych / Obchody Święta Konstytucji 3 Maja – w Woli Kutowej

03.05.2016 r.

Sołectwo Wola Kutowa oraz Urząd Gminy Czarnocin

6.      

Raj konny przez „Lokalny Atrakcyjny Szlak” – teren Gminy Czarnocin

14-15.05.2016 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”

7.      

Spartakiada samorządowa – dyscyplina Piłka Nożna

21.05.2016 r.

Wójt Gminy Czarnocin oraz Samorządy Powiatu Piotrkowskiego

8.      

Koncert z okazji „Dnia Mamy”

22.05.2016 r.

Wójt Gminy Czarnocin

9.      

Rodzinny Piknik Integracyjny z Profilaktyką

05.06.2016 r.

Komitet Organizacyjny,

Wójt Gminy Czarnocin oraz Rada Rodziców podległych placówek szkolnych

10. 

Strażackie Zawody Sportowe

10.07.2016 r.

Wójt Gminy Czarnocin oraz Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych

11. 

Rozgrywki w piłkę nożną o Puchar Wójta Gminy Czarnocin

17.07.2016 r.

Wójt Gminy Czarnocin oraz Kluby Sportowe działające na terenie Gminy

12. 

Wycieczka Gyor – Budapeszt

26-28.08.2016 r.

Wójt Gminy Czarnocin

13. 

Dożynki Gminno-Parafialne
w Czarnocinie

04.09.2016 r.

Parafia pw. WNMP w Czarnocinie

Wójt Gminy Czarnocin oraz Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Czarnocin

14. 

II Samochodowy Rajd Niepodległości w Czarnocinie

11.11.2016 r.

Urząd Gminy Czarnocin oraz MotoSportKlub
Łódzki Związek Motorowy

Uroczyste Obchody Święta Odzyskania Niepodległości

Parafia pw. WNMP
w Czarnocinie

Urząd Gminy Czarnocin

15. 

Gminna Wigilia w Czarnocinie

17.12.2016 r.

Wójt Gminy Czarnocin

 

Podane wyżej terminy wydarzeń mogą ulec zmianie.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się