2015-07-20

Numer JST z systemu TERYT

Numer JST z systemu terytorialnego 101002 2
(województwo łódzkie - 10, powiat piotrkowski - 1010,
gmina Czarnocin - 101002, typ gminy-wiejska - 2)