Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
rewaloryzacji parku przy Szkole Podstawowej w Szynczycach.
02.03.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla budowy wielofunkcyjnej bazy sportowej przy Szkole
w Szynczycach.
21.02.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii niskiego
napięcia wraz ze słupami oświetleniowymi oświetlenia
cmentarza w Czarnocinie.
13.02.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy, przebudowy
i nadbudowy budynku z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury w
Czarnocinie.
29.01.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka
elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia w
Szynczycach.
29.12.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy
linii kablowej wraz z słupami oświetleniowymi dla oświetlenia
cmentarza.
13.12.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
rozbud.,przebud. i nadbud. budynku z przeznaczeniem na Ośrodek
Kultury w Czarnocinie.
23.11.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla budowy odcinka linii kablowej SN w Szynczycach.
31.10.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i przebudowy
linii SN w Biskupiej Woli.
04.08.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu kompletowania
dokumentów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla budowy i przebudowy linii SN w Biskupiej
Woli.
28.07.2017 więcej