Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji
transformatorowej SN/nN, słupów i linii kablowych.
26.11.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji zmieniającej
decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
rozbudowy, przebudowy i nadbudowy Ośrodka Kultury w Czarnocinie.
08.10.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla budowy stacji transformatorowej SN/nN, słupów i
linii kablowych.
01.10.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi
powiatowej w zakresie budowy chodnika w m. Biskupia Wola.
05.09.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie
zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla rozbudowy,przebudowy i nadbudowy Ośrodka Kultury
w Czarnocinie.
21.08.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w
miejscowości Kalska Wola w gminie Czarnocin.
25.07.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w
miejscowościach Dalków, Zamość i Rzepki w gminie Czarnocin.
25.07.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przebudowy drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w
Biskupiej Woli.
10.07.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla rewaloryzacji parku na terenie
Szkoły Podstawowej w Szynczycach.
14.05.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy
wielofunkcyjnej bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w
Szynczycach.
24.04.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się