Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zespołu
obiektów do chowu trzody chlewnej w Biskupiej Woli.
11.12.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia o obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy
trzech budynków inwentarskich - tuczarni w Tychowie.
04.12.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy
instalacji fotowoltaicznej EPV Rzepki-2.
05.11.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy
instalacji fotowoltaicznej EPV Rzepki-4.
11.10.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy
instalacji fotowoltaicznej EPV Rzepki-3.
11.10.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy do
1MW włącznie w miejscowości Rzepki.
19.09.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia o braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW włącznie w
miejscowości Rzepki.
11.09.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy
budynku inwentarskiego - tuczarni w Budach Szynczyckich.
10.09.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia o obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i
sporządzenia raportu dla rozbudowy gospodarstwa rolnego w
Biskupiej Woli.
20.07.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla budowy trzech budynków inwentarskich do
chowu trzody chlewnej w Budach Szynczyckich.
13.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się