Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o umorzeniu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy
drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w m. Biskupia Wola.
21.03.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy
drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w m. Biskupia Wola.
22.02.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy
gospodarstwa rolnego w miejscowości Biskupia Wola.
13.02.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o umorzeniu
postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla hodowli trzody chlewnej w liczbie do 80 DJP w Kalskiej
Woli,Biskupiej Woli.
23.01.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o podjęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy
budynku inwentarskiego w Biskupiej Woli.
09.01.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy
dwóch budynków inwentarskich - tuczarni wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą w Grabinej Woli.
20.12.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla budowy budynku inwentarskiego do hodowli
trzody chlewnej w Tychowie.
30.11.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o podjęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy
trzech budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej w Budach
Szynczyckich.
07.11.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy o podjęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy
zespołu czterech budynków inwentarskich do chowu trzody
chlewnej w Szynczycach.
07.11.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
Zawiadomienie Wójta Gminy o przyjęciu prognozy oddziaływania
na środowisko sporządzonej dla potrzeb zmiany Studium w ramach
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
02.11.2017 więcej