2018-02-22

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w rodzaju rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy Czarnocin

Przedmiotem konkursu jest dokonanie wyboru świadczeniodawcy do udzielania świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do ogłoszenia - formularzu ofertowym. Zakres świadczeń ustalono w oparciu o załącznik Nr 1m do zarządzenia Nr 130/2016/DS0Z Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Załączniki

  Ogłoszenie o konkursie.pdf 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik nr 1 do...rz oferty.pdf 204,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik nr 2 do...personelu.pdf 151,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zawiadomienie o roz...ygnięciu.pdf 263,32 KB (pdf) szczegóły pobierz