Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zaproszenie do składania ofert na wykonania zamówienia dotyczącego
Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
04.01.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert na wykonania zamówienia dotyczącego
Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
13.07.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert na wykonania zamówienia dotyczącego
Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
08.05.2017 więcej
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznegoo wartości nie
o wartości nie przekraczającej 30.000 euro Świadczenia
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12
marca 2004r.
16.12.2016 więcej
Zaproszenie do składania ofert
Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2004r.
20.10.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referent w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej
11.03.2016 więcej