Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Informacja Wójta Gminy
Informacja Wójta Gminy o możliwości uzyskania dotacji na
zadania z zakresu Prawa Wodnego
22.01.2018 więcej
Innowacyjny projekt Zdrowa Ja
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Czarnocinie jest jedyną szkołą
w powiecie piotrkowskim, w której prowadzony jest projekt
Instytutu Matki i Dziecka w
Warszawie na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, w ramach realizacji
zadań koordynacyjnych, ewaluacyjnych i badawczych Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Uczestniczkami projektu są
15 letnie uczennice z klasy II gimnazjum.
27.11.2017 więcej
PROCEDURA WYBORU PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO-GIMNAZJALNYM W CZANOCINIE
W dniu 15 listopada 2017 r. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę
nr 9/2017-2018, w sprawie rozpoczęcia procedury nadania imienia
Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Czarnocinie.
27.11.2017 więcej
ogłoszenie
ogłoszenie
05.10.2017 więcej
Informacja Wójta Gminy Czarnocin o możliwość uzyskania dofinansowania kosztów inwestycji w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych.
Informacja Wójta Gminy Czarnocin o możliwość uzyskania
dofinansowania kosztów inwestycji w zakresie budowy przyłączy
kanalizacyjnych.
02.10.2017 więcej
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu niebędących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych gminy Czarnocin
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu niebędących własnością
Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych gminy Czarnocin
18.08.2017 więcej
Informacja Wójta Gminy
Informacja Wójta Gminy o możliwości uzyskania dotacji z
przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Czarnocin
03.01.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
z dnia 05.10.2016r - o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarnocin".
05.10.2016 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
dotyczące odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Czarnocin na lata 2016 –
2032”
13.09.2016 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
dotyczące programu pt." Program usuwania wyrobów zawierających
azbest dla Gminy Czarnocin na lata 2016-2032".
30.06.2016 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się