Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Informacja Wójta Gminy
Informacja Wójta Gminy o możliwości uzyskania dotacji na
zadania z zakresu Prawa Wodnego
22.01.2018 więcej
Innowacyjny projekt Zdrowa Ja
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Czarnocinie jest jedyną szkołą
w powiecie piotrkowskim, w której prowadzony jest projekt
Instytutu Matki i Dziecka w
Warszawie na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, w ramach realizacji
zadań koordynacyjnych, ewaluacyjnych i badawczych Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Uczestniczkami projektu są
15 letnie uczennice z klasy II gimnazjum.
27.11.2017 więcej
PROCEDURA WYBORU PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO-GIMNAZJALNYM W CZANOCINIE
W dniu 15 listopada 2017 r. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę
nr 9/2017-2018, w sprawie rozpoczęcia procedury nadania imienia
Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Czarnocinie.
27.11.2017 więcej
ogłoszenie
ogłoszenie
05.10.2017 więcej
Informacja Wójta Gminy Czarnocin o możliwość uzyskania dofinansowania kosztów inwestycji w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych.
Informacja Wójta Gminy Czarnocin o możliwość uzyskania
dofinansowania kosztów inwestycji w zakresie budowy przyłączy
kanalizacyjnych.
02.10.2017 więcej
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu niebędących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych gminy Czarnocin
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu niebędących własnością
Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych gminy Czarnocin
18.08.2017 więcej
Informacja Wójta Gminy
Informacja Wójta Gminy o możliwości uzyskania dotacji z
przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Czarnocin
03.01.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
z dnia 05.10.2016r - o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarnocin".
05.10.2016 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
dotyczące odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Czarnocin na lata 2016 –
2032”
13.09.2016 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy
dotyczące programu pt." Program usuwania wyrobów zawierających
azbest dla Gminy Czarnocin na lata 2016-2032".
30.06.2016 więcej
1234