2016-09-28

Wnioski i druki do pobrania - planowanie przestrzenne i ochrona środowiska

Dokumenty do pobrania:

Karty usług:

 1. karta usług - WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
 2. karta usług - WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 3. karta usług - WYDANIE WYPISU I/LUB WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 4. karta usług - NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI
 5. karta usług - WYDANIE WYPISU I/LUB WYRYSU ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 6. karta usług - WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Wnioski:

 1. Wniosek - o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 2. Wniosek - informacja o terenie
 3. Wniosek - warunki zabudowy
 4. Wniosek - o WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
 5. Wniosek - o nadanie numeru porządkowego
 6. Wniosek - o wypis, wyrys ze STUDIUM
 7. Wniosek - o wypis,wyrys z MPZP
 8. Wniosek - Wniosek o usunięcie Wyrobów zawierających azbest

Załączniki

  1 karta usług_WYDA...KOWANIACH.pdf 492,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2 karta usług_WYDA...BLICZNEGO.pdf 548,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3 karta usług_WYDA...TRZENNEGO.pdf 489,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5 karta usług_WYDA...TRZENNEGO.pdf 541,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6 karta usług_WYDA... ZABUDOWY.pdf 546,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1 Wniosek - o ustal...blicznego.pdf 213,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2 Wniosek - informa...o terenie.pdf 329,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3 Wniosek - warunki zabudowy.pdf 289,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4 Wniosek o WYDANIE...KOWANIACH.pdf 484,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5 Wniosek - o ustal...ądkowego.pdf 201,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6 Wniosek-wypis, wy...e STUDIUM.pdf 193,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7 Wniosek-wypis,wyrys z MPZP.pdf 192,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4 karta usług_NADA...CHOMOŚCI.pdf 477,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8 Wniosek - O usuni...ch azbest.pdf 131,06 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się