Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Stawka podatku rolnego w 2018 roku
Stawka podatku rolnego w 2018 roku
03.01.2018 więcej
Stawka podatku leśnego w 2018 roku
Stawka podatku leśnego w 2018 roku
03.01.2018 więcej
Uchwała Nr XXXII/233/2017 Rady Gminy Czarnocin z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXXII/233/2017 Rady Gminy Czarnocin z dnia 21
listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych
02.01.2018 więcej
Uchwała Nr XXXII/232/2017 Rady Gminy Czarnocin z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXXII/232/2017 Rady Gminy Czarnocin z dnia 21
listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości
02.01.2018 więcej
UCHWAŁA NR XXIII/158/2016 RADY GMINY CZARNOCIN
UCHWAŁA NR XXIII/158/2016 RADY GMINY CZARNOCIN
25.01.2017 więcej
Stawka podatku leśnego w 2017 roku
Stawka podatku leśnego w 2017r
25.01.2017 więcej
Podstawą obliczania podatku rolnego na terenie gminy Czarnocin w 2017
Podstawą obliczania podatku rolnego na terenie gminy Czarnocin
w 2017
25.01.2017 więcej
Podatki procedury
Podatki procedury
07.03.2016 więcej
Zmiany w podatkach od 2016 roku
Zmiany w podatkach od 2016 roku
07.03.2016 więcej
Podstawą obliczania podatku rolnego na terenie gminy Czarnocin w 2016
Podstawą obliczania podatku rolnego na terenie gminy Czarnocin w
2016
07.03.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się