Lista artykułów

Nazwa artykułu
Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
z dnia 15 lutego 2016 r. o zmianie w terminie rekrutacji,
18.03.2016 więcej
Termin, warunki, kryteria rekrutacji 2016/2017
Termin, warunki, kryteria rekrutacji 2016/2017
16.03.2016 więcej
Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola
Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola
16.03.2016 więcej
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
16.03.2016 więcej
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
16.03.2016 więcej
Oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo
Oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata
wychowania
16.03.2016 więcej
Oświadczenie dotyczące zatrudnienia we własnym gospodarstwie rolnym
Oświadczenie dotyczące zatrudnienia we własnym gospodarstwie
rolnym
16.03.2016 więcej
Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej
Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej
16.03.2016 więcej