2017-05-05

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Czarnocin za rok 2016

Oświadczenia majątkowe do pobrania poniżej.

Załączniki

  Brdoń Rafał.pdf 1,74 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Caban Ireneusz.pdf 1,79 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Bartuzel Katarzyna.pdf 1,93 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Chmiel Andrzej.pdf 1,77 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Cieplucha Roman.pdf 1,74 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Glinka Paweł.pdf 1,74 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Jabłonka Roman.pdf 1,85 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Janiczek Anna.pdf 1,81 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Jodłowska Aleksandra.pdf 1,92 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kaczmrek Paweł.pdf 2,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kopeć Roman.pdf 1,83 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Krajewski Andrzej.pdf 1,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Miksa Kamil.pdf 1,75 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Szkudliński Jan.pdf 1,84 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kołodziejczyk Bogusław.pdf 1,87 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Katarzyna Bartuzel - korekta.pdf 342,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rafał Brdoń - korekta.pdf 371,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Anna Janiczek - korekta.pdf 433,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Andrzej Chmiel - korekta.pdf 368,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Roman Cieplucha - korekta.pdf 258,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Paweł Glinka - korekta.pdf 378,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Bogusław Kołodzie...- korekta.pdf 276,82 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się