2016-02-10

Realizacja płatności

Podstawą rozliczenia za usługi wodociągowo – kanalizacyjne jest faktura VAT wystawiona przez
Gminę Czarnocin. Należność z tytułu tych usług można uregulować:
- bezpośrednio u inkasenta
- w kasie: Urzędu Gminy, Urzędu Pocztowego, banku
- przelewem na konto Urzędu Gminy (nr konta jest wskazany na fakturze)
Termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.

Załączniki

  realizacja płatności.pdf 203,71 KB (pdf) szczegóły pobierz