Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
INFORMACJA
INFORMACJA o godzinach otwarcia lokalu wyborczego
02.09.2015 więcej
Informacja dla głosujących
W załączeniu wzorcowe szablony informujący kiedy GŁOS jest
WAŻNY a kiedy NIE WAŻNY.
20.08.2015 więcej
Informacja o składach obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego
Informacja o składach obwodowych komisji do spraw referendum
ogólnokrajowego
20.08.2015 więcej
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca 2015 r.
w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum,
dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia
głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w
referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września
2015 r.
18.08.2015 więcej
Informacja o udostępnieniu instrukcji głosowania w Braillaea
Informacja o udostępnieniu instrukcji głosowania w Braillaea
18.08.2015 więcej
Zarządzenie nr 73/2015 z dn. 10.08.2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w
celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego
na dzień 6 września 2015 roku
18.08.2015 więcej
Zarządzenie nr 72/2015 z dn. 10.08.2015 r.
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi
obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego
zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
18.08.2015 więcej
Zarządzenie nr 71/2015 z dn. 10.08.2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi
informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na
dzień 6 września 2015 r.
18.08.2015 więcej
Informacja
Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów podmiotów uprawnionych do
udziału w kampanii referendalnej na terenie Gminy Czarnocin
22.07.2015 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnocin z dnia 10 lipca 2015 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnocin z dnia 10 lipca 2015 r.
21.07.2015 więcej
12