Lista artykułów

Nazwa artykułu
Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników
Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników Urzędu
Gminy w Czarnocinie.
15.12.2015 więcej
Kodeks Etyki pracowników
Kodeks Etyki pracowników Urzędu Gminy w Czarnocinie.
15.12.2015 więcej
Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
Urzędu Gminy w Czarnocinie.
15.12.2015 więcej
Regulamin pracy
Regulamin Pracy Urzędu Gminy Czarnocin
15.12.2015 więcej
Regulamin wynagradzania pracowników
Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Czarnocinie
15.12.2015 więcej
Regulamin organizacyjny
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Czarnocinie
15.12.2015 więcej