2018-05-07

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Czarnocin

Podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku

do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z 2017 r. poz. 60,1428).

 

L.P. Data wpisu Numer w rejestrze Nazwa lub nazwisko i imię oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego  żłobek lub klub dziecięcy

Regon / NIP

Miejsce prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego Informacja zawieszenie prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego Godziny pracy żłobka lub klubu dziecięcego
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 30.04.2018 r.

04254

AMIGO

MICHAŁ LACHETA

100644697

 

7712619484

C

Czarnocin,

ul. J.Poniatowskiego 7

-

6.30 do16.30

w dniach od poniedziałku do piątku,

w dni świąteczne-nieczynny

               

 

Adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego

Liczba miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym

Liczba dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego

Dostosowanie dla dzieci niepełnosprawnych

lub wymagających szczególnej opieki

tak/nie

Wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym

9 10 11 12 13

gosia.lacheta@interia.pl

15 15 tak

bezpłatny do 30.04.2019r.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się