Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wyniki wyborów do Sejmu RP w okręgu 10
Posłowie wybrani do Sejmu RP z okręgu powiatu piotrkowskiego
16.12.2015 więcej
Wyniki wyborów do Senatu RP w okręgu 28
Wyniki wyborów do Senatu RP w okręgu 28
16.12.2015 więcej
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Czarnocin na
dzień 25 października 2015 roku Wybory do Senatu i Sejmu RP
14.10.2015 więcej
Techniki Głosowania - Wybory do Senatu i Sejmu RP
Techniki Głosowania - Wybory do Senatu i Sejmu RP
13.10.2015 więcej
Zarządzenia Wójta w sprawie wyborów na dzień 25 października 2015 roku
Zarządzenia Wójta w sprawie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25
października 2015 roku
06.10.2015 więcej
Kodeks wyborczy
Kodeks wyborczy
06.10.2015 więcej
Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych
Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych na dzień 25
października 2015 r.
06.10.2015 więcej
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów i obwieszczeń wyborczych
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów
i obwieszczeń wyborczych
18.09.2015 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnocin z dnia 17 września 2015 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnocin z dnia 17 września 2015 r.
17.09.2015 więcej
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej
09.09.2015 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się