2015-07-13

Skład Rady Gminy

 

Przewodniczący Rady Gminy Czarnocin: Anna Janiczek

Dyżur przewodniczącego odbywa się w każdy wtorek w godz. 15.30 - 16.30 w Urzędzie Gminy w Czarnocinie pok. 9b a.janiczek@czarnocin.pl

 

Przewodnicząca RG w okresie wakacyjnym (lipiec- sierpień 2016) przyjuje w w/w terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - 44 6165169 lub e-mailowym sekretariat@czarnocin.pl

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Czarnocin: Andrzej Chmiel

 

Lista Radnych według okręgów wyborczych - kadencja 2014-2018:

Nr okręgu

Granice okręgu wyborczego:

Radny:

1.

CZARNOCIN ul. Główna od nr 1 do nr 141 (numery nieparzyste)

Andrzej Chmiel

2.

CZARNOCIN ul. J. Poniatowskiego, ul. Główna od nr 104 do nr 134, ul. Kolejowa, ul. Ogrodowa, ul. Reymonta

ul. Księża Wieś

Roman Jabłonka

3.

CZARNOCIN: ul. Brzozowa, ul. Cicha, ul. Dębowa,
 ul. Kasztanowa, ul. Klonowa, ul. Leśna, ul. Lipowa,
ul. Piaskowa, ul. Południowa, ul. Rzeczna, ul. Słoneczna,
ul. Spacerowa, ul. Topolowa, ul. Tuszyńska, ul. Wypoczynkowa, ul. Zachodnia

Anna Janiczek

a.janiczek@czarnocin.pl

4.

ZAMOŚĆ

Roman Cieplucha

5.

BIEŻYWODY

CZARNOCIN ul. Główna od nr 2 do nr 102 (numery parzyste), ul. Ks. Kowalskiego

Paweł Kaczmarek

6.

CZARNOCIN ul. Główna od nr 142 do nr 237

ZAWODZIE

Katarzyna Bartuzel

7.

BISKUPIA WOLA od nr 107do nr 130

KALSKA WOLA

Roman Kopeć

8.

BISKUPIA WOLA od nr 20 do nr 64

Paweł Glinka

9.

BISKUPIA WOLA od nr 1 do nr 19 i od nr 65 do nr 106

Ireneusz Caban

10.

BUDY SZYNCZYCKIE

SZYNCZYCE

Bogusław Kołodziejczyk

11.

GRABINA WOLA

Aleksandra Jodłowska

12.

RZEPKI

Jan Szukdliński

13.

TYCHÓW

Andrzej Krajewski

14.

DALKÓW od nr 34 do nr 146

Rafał Brdoń

15.

DALKÓW od nr 1 do nr 33 i od nr 147 do nr 164

WOLA KUTOWA

Kamil Miksa

 

Komisje Rady Gminy Czarnocin:

1. KOMISJA BUDŻETU, SAMORZĄDU I ROLNICTWA


Przedmiotem działania tej komisji jest opiniowanie  i rozpatrywanie spraw z zakresu: budżetu gminy, samorząd i rolnictwa. W jej skład wchodzą:

Paweł Kaczmarek - Przewodniczący

Andrzej Chmiel - Zastepca Przewodniczacego

Katarzyna Bartuzel - członek

Roman Kopeć - członek

Aleksandra Jodłowska - członek

 
2. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY, SPORTU I BEZPIECZEŃSTWA  PUBLICZNEGO

Przedmiotem działania tej komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu: oświaty, zdrowia, kultury, sportu, bezpieczeństwa publicznego. W jej skład wchodzą:

Roman Cieplucha - Przewodniczący

Roman Jabłonka - Zastępca Przewodniczącego

Andrzej Krajewski - członek

Bogusław Kołodziejczyk - członek

Kamil Miksa - członek

 

3. KOMISJA REWIZYJNA


Rada Gminy kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje do rady gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi.Wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecone przez Radę Gminy. W jej skład wchodzą:

Ireneusz Caban - Przewodniczący

Paweł Glinka - Zastępca Przewodniczącego

Kamil Miksa - członek

Jan Szkudliński - członek

Rafał Brdoń - członek