Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zawiadomienie na III Sesję Rady Gminy Czarnocin
Zawiadomienie na III SESJĘ RADY GMINY CZARNOCIN,która
odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 roku (tj. piątek) o
godzinie 11.00, w sali nr 12 Urzędu Gminy w Czarnocinie, ul.
Główna 142
13.12.2018 więcej
Zawiadomienie na II Sesję Rady Gminy Czarnocin
Zawiadomienie na II SESJĘ RADY GMINY CZARNOCIN,która odbędzie
się w dniu 29 listopada 2018 roku (tj.czwartek) o godzinie
10.00, w sali nr 12 Urzędu Gminy w Czarnocinie, ul. Główna
142
21.11.2018 więcej
Zawiadomienie na Sesję Rady Gminy Czarnocin
Zawiadomienie na Sesję I Rady Gminy Czarnocin
14.11.2018 więcej
Zawiadomienie na XLIII Sesję Rady Gminy Czarnocin
Zawiadomienie na XLIII SESJĘ RADY GMINY CZARNOCIN,która
odbędzie się w dniu 10 października 2018 roku (tj.środa) o
godzinie 9.00, w sali nr 12 Urzędu Gminy w Czarnocinie,
ul.Główna 142
03.10.2018 więcej
Zawiadomienie na XLII Sesję Rady Gminy Czarnocin
Zawiadomienie na XLII SESJĘ RADY GMINY CZARNOCIN,która
odbędzie się w dniu 6 września 2018 roku (tj.czwartek) o
godzinie 9.00, w sali nr 12 Urzędu Gminy w Czarnocinie, ul.
Główna 142
31.08.2018 więcej
Zawiadomienie na XLI Sesję Rady Gminy Czarnocin
Zawiadomienie na XLI SESJĘ RADY GMINY CZARNOCIN,która odbędzie
się w dniu 10 lipca 2018 roku (tj.wtorek) o godzinie 13.00, w
sali nr 12 Urzędu Gminy w Czarnocinie, ul. Główna 142
03.07.2018 więcej
Zawiadomienie na XLSesję Rady Gminy Czarnocin
Zawiadomienie na XL SESJĘ RADY GMINY CZARNOCIN,która odbędzie
się w dniu 12 czerwca 2018 roku (tj.wtorek) o godzinie 9.00, w
sali nr 12 Urzędu Gminy w Czarnocinie, ul. Główna 142
04.06.2018 więcej
Zawiadomienie na XXXIX Sesję Rady Gminy Czarnocin
Zawiadomienie na XXXIX SESJĘ RADY GMINY
CZARNOCIN,która odbędzie się w dniu 18 maja 2018 roku
(tj.piątek) o godzinie 10.00, w sali nr 12 Urzędu Gminy w
Czarnocinie, ul. Główna 142
10.05.2018 więcej
Zawiadomienie na XXXVIII Sesję Rady Gminy Czarnocin
Zawiadomienie na XXXVIII SESJĘ RADY GMINY CZARNOCIN,która
odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018 roku (tj.środa) o
godzinie 10.00, w sali nr 12 Urzędu Gminy w Czarnocinie, ul.
Główna 142
20.04.2018 więcej
Zawiadomienie na XXXVII Sesję Rady Gminy Czarnocin
Zawiadomienie na XXXVII SESJĘ RADY GMINY
CZARNOCIN,która odbędzie się w dniu 29 marca roku (tj.
czwartek) o godzinie 9.00, w sali nr 12 Urzędu Gminy w
Czarnocinie, ul. Główna 142
21.03.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się