2017-07-17

Uchwały RG - 2012 rok

Uchwały Rady Gminy Czarocin 2 2012 roku do pobrania w załączniku po kliknięciu w link: http://czarnocin.pl/uchwaly/2012.zip

Lista plików w archiwum: 

Bilans samorządowej instytucji kultury.pdf
nazwyplikow.txt
UCHWAŁA NR XI 68 2012.pdf
UCHWAŁA NR XI 69 2012.pdf
UCHWAŁA NR XI 70 2012.pdf
UCHWAŁA NR XI 71 2012.pdf
UCHWAŁA NR XI 72 2012.pdf
UCHWAŁA NR XI 73 2012.pdf
UCHWAŁA NR XI 74 2012.pdf
UCHWAŁA NR XI 75 2012.pdf
UCHWAŁA NR XI 76 2012.pdf
UCHWAŁA NR XIII 77 2012.pdf
UCHWAŁA NR XIII 78 2012.pdf
UCHWAŁA NR XIII 79 2012.pdf
UCHWAŁA NR XIII 80 2012.pdf
UCHWAŁA NR XIII 81 2012.pdf
UCHWAŁA NR XIII 82 2012.pdf
UCHWAŁA NR XIII 83 2012.pdf
UCHWAŁA NR XIII 84 2012.pdf
UCHWAŁA NR XIII 85 2012.pdf
UCHWAŁA NR XIII 86 2012.pdf
UCHWAŁA NR XIII 87 2012.pdf
UCHWAŁA NR XIII 88 2012.pdf
UCHWAŁA NR XIV 89 2012.pdf
UCHWAŁA NR XIV 90 2012.pdf
UCHWAŁA NR XIV 91 2012.pdf
UCHWAŁA NR XV 100 2012.pdf
UCHWAŁA NR XV 101 2012.pdf
UCHWAŁA NR XV 92 2012.pdf
UCHWAŁA NR XV 93 2012.pdf
UCHWAŁA NR XV 94 2012.pdf
UCHWAŁA NR XV 95 2012.pdf
UCHWAŁA NR XV 96 2012.pdf
UCHWAŁA NR XV 97 2012.pdf
UCHWAŁA NR XV 98 2012.pdf
UCHWAŁA NR XV 99 2012.pdf
UCHWAŁA NR XVI 102 2012.pdf
UCHWAŁA NR XVI 103 2012.pdf
UCHWAŁA NR XVI 104 2012.pdf
UCHWAŁA NR XVI 105 2012.pdf
UCHWAŁA NR XVI 106 2012.pdf
UCHWAŁA NR XVI 107 2012.pdf
UCHWAŁA NR XVI 108 2012.pdf
UCHWAŁA NR XVI 109 2012.pdf
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się