Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Gminy
Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Gminy w dniu 13 listopada
2014r.
11.07.2016 więcej
Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Gminy
Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Gminy w dniu 27
października 2014r.
11.07.2016 więcej
Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Gminy
Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 30 września
2014r.
11.07.2016 więcej
Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Gminy
Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Gminy w dniu 25 czerwca
2014r.
11.07.2016 więcej
Uchwały podjęte na XXVI Sesji Rady Gminy Czarnocin
Uchwały podjęte na XXVI Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 30
maja 2014r.
11.07.2016 więcej
Uchwały podjęte na XXV Sesji Rady Gminy Czarnocin
Uchwały podjęte na XXV Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 31
marca 2014r.
11.07.2016 więcej
Uchwały podjęte na XXIV Sesji Rady Gminy Czarnocin
Uchwały podjęte na XXIV Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 25
lutego 2014 r.
11.07.2016 więcej