Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwały podjęte na XIV sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2015 r.
Uchwały podjęte na XIV sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2015 r.
12.01.2016 więcej
Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Gminy w dniu 03.12.2015 r.
Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Gminy w dniu 03.12.2015 r.
08.12.2015 więcej
Uchwały podjęte na XII sesji Rady Gminy w dniu 29.10.2015 r.
Uchwały podjęte na XII sesji Rady Gminy w dniu 29.10.2015 r.
06.11.2015 więcej
Uchwały podjęte na XI sesji Rady Gminy w dniu 30.09.2015 r.
Uchwały podjęte na XI sesji Rady Gminy w dniu 30.09.2015 r.
07.10.2015 więcej
Uchwały podjęte na X sesji Rady Gminy w dniu 16.09.2015 r.
Uchwały podjęte na X sesji Rady Gminy w dniu 16.09.2015 r.
24.09.2015 więcej
Uchwały podjęte na IX sesji Rady Gminy w dniu 8.07.2015 r.
Uchwały podjęte na IX sesji Rady Gminy w dniu 8.07.2015 r.:
29.07.2015 więcej
Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2015 r.
Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2015 r.
29.07.2015 więcej
Uchwały podjęte na VII sesji Rady Gminy w dniu 22.05.2015 r.
Uchwały podjęte na VII sesji Rady Gminy w dniu 22.05.2015 r.
13.07.2015 więcej
Uchwały podjęte na VI sesji Rady Gminy w dniu 16.04.2015 r.
Uchwały podjęte na VI sesji Rady Gminy w dniu 16.04.2015 r.
13.07.2015 więcej
Uchwały podjęte na V sesji Rady Gminy w dniu 11.03.2015 r.
Uchwały podjęte na V sesji Rady Gminy w dniu 11.03.2015 r.
13.07.2015 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się