Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2017 roku
17.04.2018 więcej
Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2018
Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2018
29.12.2017 więcej
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
w sprawie zmiany rocznego „Programu współpracy Gminy
Czarnocin z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie”
13.12.2017 więcej
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy
Czarnocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
09.10.2017 więcej
Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w
2016 roku
31.05.2017 więcej
II Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2017
Wójt Gminy Czarnocin ogłasza otwarty konkurs ofert na
wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Czarnocin na 2017
roku w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego.
23.03.2017 więcej
Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2017
Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych
31.01.2017 więcej
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
07.10.2016 więcej
Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2015 roku
16.03.2016 więcej
INFORMACJA
o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w 2016 roku
02.03.2016 więcej
12