Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. w sprawie sprawozdań finansowych
Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. w sprawie
sprawozdań finansowych
04.12.2018 więcej
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi o wynikach wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze
województwa łódzkiego
29.10.2018 więcej
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 24
Października o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa
łódzkiego
29.10.2018 więcej
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Czarnocin
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy
Czarnocin
22.10.2018 więcej
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Gminy Czarnocin
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Gminy
Czarnocin
22.10.2018 więcej
Składy Okręgowych Komisji Wyborczych po ukonstytuowaniu
Składy Okręgowych Komisji Wyborczych po ukonstytuowaniu
12.10.2018 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach
organów JST
02.10.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 1 października
2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta w wyborach
Wójta Gminy Czarnocin zarządzonych na dzień 21 października
2018 r.
01.10.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnocinie z dnia 1
października 2018 r. o zarejestrowanych listów kandydatów na
radnych w wyborach do Rady Gminy Czarnocin zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r
01.10.2018 więcej
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 września 2018 r.
o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w
wyborach do rad powiatów: bełchatowskiego, piotrkowskiego i
radomszczańskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018
r.
01.10.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się