Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro na
„Obsługę bankową budżetu Gminy Czarnocin oraz jednostek
organizacyjnych Urzędu Gminy Czarnocin w okresie od dnia
31.03.2018r. do 30.03.2022r.”
06.03.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro na
sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018
18.01.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro na
sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018
11.01.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert na wykonania zamówienia dotyczącego
Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
04.01.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro na
konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarnocin w
okresie od dnia 01.01.2018. do 1.12.2019r.
11.12.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na sukcesywną dostawę
oleju napędowego grzewczego w szacunkowej ilości do 18 000
litrów w sezonie grzewczym 2018 r. dla Szkoły Podstawowej w
Szynczycach
04.12.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na sukcesywną dostawę
oleju napędowego grzewczego w szacunkowej ilości do 28 000
litrów w sezonie grzewczym 2018 r. dla ZSG Czarnocin
30.11.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia ublicznego o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na
wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg na terenie gminy
Czarnocin w sezonie zimowym 2017/2018
15.11.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert na wykonania zamówienia
Zaproszenie do składania ofert na wykonania zamówienia
09.08.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert na wykonania zamówienia dotyczącego
Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
13.07.2017 więcej
12345