Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 120/2015 z dnia 31.12.2015 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2015-2020
02.02.2016 więcej
Zarządzenie Nr 119/2015 z dnia 30.12.2015 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na
stanowisko informatyka/starszego informatyka
02.02.2016 więcej
Zarządzenie Nr 118/2015 z dnia 30.12.2015 r.
w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków
02.02.2016 więcej
Zarządzenie Nr 117/2015 z dnia 29.12.2015 r.
w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej,
odzieży i obuwia roboczego oraz przydziału środków czystości
i napojów dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy
Czarnocin
30.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 116/2015 z dnia 18.12.2015 r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz
przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników
majątkowych
30.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 115/2015 z dnia 18.12.2015 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
30.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 114/2015 z dnia 17.12.2015 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na
stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego w Urzędzie Gminy
Czarnocin
18.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 113/2015 z dnia 15.12.2015 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
18.12.2015 więcej
Zarządzenie nr 112/2015 z dn. 14.12.2015 r.
w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały
budżetowej Gminy Czarnocin na 2016 r.
18.12.2015 więcej
Zarządzenie nr 111/2015 z dn. 14.12.2015 r.
w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020
18.12.2015 więcej