Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 88/2016 z dnia 30.12.2016
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników w
Urzędzie Gminy Czarnocin
25.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 30.12.2016
w sprawie procedury wprowadzenia wspólnej obsługi
finansowo-księgowej i informatycznej jednostek prowadzonych
przez Gminę Czarnocin
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 86/2016 z dnia 30.12.2016
w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego do spraw wdrożenia
reformy oświaty w placówkach oświatowych z terenu Gminy
Czarnocin
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 85/2016 z dnia 30.12.2016 r.
Zarządzenie Nr 85/2016 z dnia 30.12.2016 r. w sprawie
aktualizacji polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych
osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym
służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzedzie Gminy
Czarnocin
12.01.2017 więcej
Zarządzenie 84/2016 z dnia 27.12.2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
12.01.2017 więcej
Zarządzenie 83/2016 z dnia 22.12.2016
Zarządzenie 83/2016 z dnia 22.12.2016
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 82/2016 z dnia 22.12.2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarnocin
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 81/2016 z dnia 22.12.2016
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz
przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników
majątkowych
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 80/2016 z dnia 19.12.2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnocin na rok 2016
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 79/2016 z dnia 14.12.2016
w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały
budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2017
12.01.2017 więcej