Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE Nr 86/2017 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 29 stycznia 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2017
23.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 85/2017 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wspieranie
realizacji zadań publicznych Gminy Czarnocin na 2018 rok
29.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 84/2017 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 22 grudnia 2017 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na
stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych gminy w
Urzędzie Gminy Czarnocin
27.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 83/2017 WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 20 GRUDNIA 2017 ROK
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników
Urzędu Gminy Czarnocin za święto przypadające w dniu 6
stycznia 2018 r.
21.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 82/2017 WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 ROK
w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków Komisji
Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, oddanie w
najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność
Gminy Czarnocin.
21.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 81/2017 WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 11 GRUDNIA 2017 ROK
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
15.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 80/2017 WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA ... GRUDNIA 2017 ROK
w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnocin na rok 2017
15.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 79/2017 WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 11 GRUDNIA 2017 ROK
W sprawie przeprowadzenia komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
14.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 78/2017 WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 06 GRUDNIA 2017 ROK
w sprawie formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z radami
działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
14.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 77/2017 WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 06 GRUDNIA 2017 ROK
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia
inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy
Czarnocin w 2017 roku
14.12.2017 więcej