Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE Nr 47/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 30 lipca 2018 roku
ZARZĄDZENIE Nr 47/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 30 lipca
2018 roku
31.07.2018 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 46/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 26 lipca 2018 roku
ZARZĄDZENIE Nr 46/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 26 lipca
2018 roku
31.07.2018 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 45/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 10 lipca 2018 roku
ZARZĄDZENIE Nr 45/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 10 lipca
2018 roku
31.07.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 44/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 4 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
04.07.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 43/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Czarnocinie za 2017 rok
04.07.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 42/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
02.07.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 41/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 29 czerwca 2018 r. w
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2018
02.07.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 40/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi
zjawiskami atmosferycznymi na terenie Gminy Czarnocin.
02.07.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 39/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w
Szynczycach
02.07.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 38/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego w Czarnocinie
02.07.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się