Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 34/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 13 czerwca 2018 r. w
sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków Komisji
Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, oddanie w
najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność
Gminy Czarnocin
18.06.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 33/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 1 czerwca 2018 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarnocin
18.06.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 32/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 30 maja 2018 r. w
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:
Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Czarnocinie, 97-318 Czarnocin,
ul. Główna 134, Szkoły Podstawowej w Szynczycach, Szynczyce 8,
97-318 Czarnocin
18.06.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 21 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2018
07.06.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 29/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 16 maja 2018 r. w
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
17.05.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 28/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 15 maja 2018 r. w
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu
ustnym nieograniczonym dla nieruchomości niezabudowanych
położonych w obrębie Szynczyce przeznaczonych do sprzedaży w
drodze przetargu ustnego nieograniczonego
16.05.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 27/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 07 maja 2018 r. w
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
09.05.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 26/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia .....kwietnia 2018 r. w
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora
30.04.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 25/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2018
30.04.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się