Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE Nr 22/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 05 kwietnia 2018 roku
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku
urzędniczym w Urzędzie Gminy Czarnocin.
06.04.2018 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 21/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 05 kwietnia 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2018
06.04.2018 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 20/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 30 marca 2018 roku
Zarządzenie Nr 20/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
03.04.2018 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 19/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy
Czarnocin przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3
lat
30.03.2018 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 18/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy
Czarnocin przeznaczonych na sprzedaż w drodze przetargu
30.03.2018 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 28 marca 2018 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
30.03.2018 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 16/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 27 marca 2018 roku
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Czarnocin na 2018 rok
27.03.2018 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 15/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 26 marca 2018 roku
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku
urzędniczym w Urzędzie Gminy Czarnocin
27.03.2018 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 14/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 16 marca 2018 roku
w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów Setnej
Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej w
Gminie Czarnocin
22.03.2018 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 13/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 12 marca 2018 roku
w sprawie przyjęcia "Planu Wykorzystania Zasobu Nieruchomości
Gminy Czarnocin na lata 2018-2020"
22.03.2018 więcej
123