Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE Nr 71/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 30 listopada 2018 roku
ZARZĄDZENIE Nr 71/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 30
listopada 2018 roku
11.12.2018 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 70/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 30 listopada 2018 roku
ZARZĄDZENIE Nr 70/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 30
listopada 2018 roku
11.12.2018 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 69/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 23 listopada 2018 roku
ZARZĄDZENIE Nr 69/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 23
listopada 2018 roku
29.11.2018 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 68/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 20 listopada 2018 roku
w sprawie zmiany Wójta Gminy Czarnocin Nr 33/2018 z dnia 1
czerwca 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla
Urzędu Gminy Czarnocin
20.11.2018 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 67/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 15 listopada 2018r
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy
Czarnocin na rok 2019
20.11.2018 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 66/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 15 listopada 2018 roku
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2019-2030
20.11.2018 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 65/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 6 listopada 2018 roku
w sprawie określenia zasad użyczenia radnym Rady Gminy
Czarnocin tabletów do użytku publicznego
20.11.2018 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 64/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 6 listopada 2018 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie norm eksploatacyjnych oraz
zasad rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i
urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Czarnocin
20.11.2018 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 63/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 5 listopada 20148 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
20.11.2018 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 62/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 31 października 2018 r
ZARZĄDZENIE Nr 62/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 31
października 2018 r
07.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się