Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rekrutacja do Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 w Czarnocinie
Rekrutacja do Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 w Czarnocinie
20.05.2016 więcej
Termin, warunki, kryteria rekrutacji 2016/2017
Termin, warunki, kryteria rekrutacji 2016/2017
16.03.2016 więcej
Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
16.03.2016 więcej
Wniosek o kontynuację nauki w pierwszej klasie
Wniosek o kontynuację nauki w pierwszej klasie
16.03.2016 więcej
Wniosek o wcześniejsze przyjęcie do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej
Wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka do pierwszej klasy
Szkoły Podstawowej
16.03.2016 więcej